Panduan Pendaftaran Pelajar Kanan Sesi November 2023

Dengan segala hormatnya saya ingin menarik perhatian pelajar berkaitan perkara di atas dan peraturan Akademik KPTM 2022 adalah berkenaan.

2. Proses pendaftaran pelajar kanan bagi sesi November 2023 adalah secara dalam talian (online). Disertakan panduan di LAMPIRAN A untuk tujuan para pelajar.
 
3. Pelajar dikira mendaftar setelah pihak Jabatan Kewangan (JKEW) KPTM Ipoh menjana invois pelajar dan JKEW tidak akan menjana invois seseorang pelajar sekiranya terdapat yuran tertunggak. Pelajar kanan yang tidak menjelaskan bayaran yuran dan invois tidak dijana akan mendapat status Gugur Taraf dan diberhentikan dari pengajian.

Keprihatinan saudara/i dalam perkara ini amat dihargai dan disusuli ucapan terima kasih.

Sekian, selamat mendaftar.

Hubungi Kami

Kolej Poly-Tech MARA Ipoh
( DK247-06 (A) )
Lot 339325, Bandar Baru Meru, 30020 Ipoh, Perak Darul Ridzuan.

  • dummy 05 - 242 1003 | 05 - 241 6989

  • dummy 05 - 242 1002

Pensijilan MS ISO 9001:2015

Aplikasi KEDU2U

Muat turun aplikasi KEDU2U Melalui Apple App Store dan Google Play Store.

Diselenggara oleh : Webmaster KPTM Ipoh

Search