Objektif KPTM

  1. Memantap dan menyediakan program pengajian yang diiktiraf dan mempunyai nilai kebolehpasaran
  2. Melahirkan graduan yang berdaya saing, seimbang dan mampu merealisasikan aspirasi negara
  3. Menyediakan tenaga kerja yang profesional dan berintegriti tinggi serta komited
  4. Menyediakan kemudahan infrastruktur & infostruktur, peralatan dan persekitaran yang kondusif untuk tujuan perlaksanaan program pengajaran
  5. Mengamalkan budaya kerja yang berkualiti
  6. Menjadi institusi pendidikan tinggi yang mempunyai kedudukan kewangan yang kukuh

Hubungi Kami

Kolej Poly-Tech MARA Ipoh
( DK247-06 (A) )
Wisma SSI, Jalan Sultan Abdul Jalil, Greentown, 30450 Ipoh, Perak Darul Ridzuan.

  • dummy 05 - 242 1003

  • dummy 05 - 242 1002

Pensijilan MS ISO 9001:2015

Aplikasi KEDU2U

Muat turun aplikasi KEDU2U Melalui Apple App Store dan Google Play Store.

Diselenggara oleh : Webmaster KPTM Ipoh

Search