Fungsi Seksyen Aset Pembangunan & Logistik (SAPL)

Bertanggungjawab :

 

1. Bertanggungjawab dalam semua hal ehwal yang berkaitan dengan perolehan.
2. Bertanggungjawab dalam semua hal ehwal yang berkaitan dengan senggaraan bangunan 
3. Merekod dan melupuskan harta benda kolej.
4. Mengurus semua aspek perkhidmatan dan berkaitan penilaian prestasi, tatatertib, cuti, kemudahan dan perubatan
5. Menguruskan semua hal ehwal tatacara / prosedur pentadbirandan logistik kolej
6. Merancang dan malaksanakan program /latihan untuk pembangunan kakitangan.
7. Bertanggungjawab ke atas semua hal ehwal yang berkaitan dengan pentadbiran am seperti kenderaan dan lain-lain

Hubungi Kami

Kolej Poly-Tech MARA Ipoh
( DK247-06 (A) )
Wisma SSI, Jalan Sultan Abdul Jalil, Greentown, 30450 Ipoh, Perak Darul Ridzuan.

  • dummy 05 - 242 1003

  • dummy 05 - 242 1002

Pensijilan MS ISO 9001:2015

Aplikasi KEDU2U

Muat turun aplikasi KEDU2U Melalui Apple App Store dan Google Play Store.

Diselenggara oleh : Webmaster KPTM Ipoh

Search