Fungsi Jabatan Teknologi Maklumat

Bertanggungjawab :
1. Mengurus dan melaksanakan sistem dan rangkaian di dalam KPTM dan kakitangan lain.
2. Untuk merancang, mengembangkan, mengintegrasikan, menaik taraf, mengendali dan menyenggara sistem.
3. Untuk mengekalkan laman web kami di semua cawangan.
4. Untuk mengendalikan penyelenggaraan dan perkhidmatan komputer.
5. Untuk mengendalikan perkakasan dan pemasangan perisian.

Hubungi Kami

Kolej Poly-Tech MARA Ipoh
( DK247-06 (A) )
Lot 339325, Lebuh Meru Raya,
Bandar Baru Meru Raya, 30020 Ipoh,
Perak Darul Ridzuan.

  • dummy 05 - 242 1003

  • dummy 05 - 241 6989 (Hotline Pengambilan Pelajar)

  • dummy 05 - 242 1002

Pensijilan MS ISO 9001:2015

Aplikasi KEDU2U

Muat turun aplikasi KEDU2U Melalui Apple App Store dan Google Play Store.

Diselenggara oleh : Webmaster KPTM Ipoh

Search